Dzielnicowy 2 - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Dzielnicowy 2

Dzielnicowy 2

st.asp.  Jakub Ziółek

Posterunek Policji w Podkowie Leśnej

ul. Brwinowska 17A

05-807 Podkowa Leśna

tel. (22) 758-91-10

kom. 600-997-544

e-mail: dzielnicowy.podkowalesna1@ksp.policja.gov.pl

Dzielnicowy opiekuje się terenem miasta Podkowa Leśna położonym po południowej stronie torów WKD.