Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Kontakt i zadania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

Data publikacji 30.01.2009

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego - kom. Karolina Kozłowska

tel. 47 72 42-260

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego - asp.szt. Jarosław Kowalczyk

tel. 47 72 42-243


Wydział Dochodzeniowo-Śledczy realizuje zdania Komendy w zakresie wykrywania sprawców i prowadzenia postępowań przygotowawczych, w szczególności poprzez:

1) prowadzenie postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw zaistniałych w rejonie służbowym Komendy Powiatowej Policji lub podległych Komisariatów Policji i Posterunku Policji zgodnie z katalogiem przestępstw,

2) wykonywanie czynności procesowych na miejscu zdarzenia,

3) gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych statystycznych dotyczących przestępczości oraz efektów wykrywczych Komendy i podległych jednostek,

4) kryminalistyczną obsługę zdarzeń i oględzin miejsc przestępstw, przedmiotów, osób, eksperymentów, wizji, przesłuchań i innych czynności o charakterze procesowym lub operacyjnym,

5) współdziałanie z właściwymi prokuraturami w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych.