I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. - Kierownictwo - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Kierownictwo

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz.

nadkomisarz Cezary Grzelka

  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz.

nadkom. Cezary Grzelka