Kierownictwo KPP w Grodzisku Mazowieckim - Kierownictwo - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Kierownictwo

Kierownictwo KPP w Grodzisku Mazowieckim

  

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim

inspektor Dariusz Lubański

 

 

I  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim

podinspektor Wojciech Bogiel