Weź udział w konkursie „Filmowy przeWODNIK” - Aktualności - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Weź udział w konkursie „Filmowy przeWODNIK”

Data publikacji 07.06.2019

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” ogłoszony został konkurs dla dzieci i młodzieży polegający na przygotowaniu spotu filmowego, promującego bezpieczne przebywanie nad wodą pn. „Filmowy przeWODNIK”. W konkursie, który trwać będzie od 1 czerwca do 10 września br., udział wziąć mogą zespoły liczące do 5 osób w wieku do 18 lat pod opieką dorosłego opiekuna.

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie i nad wodą już po raz trzeci realizowana jest akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Została ona objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2019 w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Partnerem w projekcie jak w latach ubiegłych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacja PZU.

Akcja poświęcona bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą ma na celu propagowanie właściwego zachowania w rejonie akwenów, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć i utonięć zarówno wśród najmłodszych, jak i osób dorosłych. Akcja będzie realizowana do końca września w miejscach letniego wypoczynku (kolonie, obozy itp.), jak również na piknikach, festynach i spotkaniach plenerowych, a szczególnie zintensyfikowane działania będą na terenach obszarów wodnych, a także ośrodków rekreacji i wypoczynku. Jak co roku policjanci przypominać będą wszystkim wypoczywającym  nad wodą (również wędkarzom) o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

W ramach akcji ogłoszony został konkurs dla dzieci i młodzieży polegający na przygotowaniu spotu filmowego,  promującego bezpieczne przebywanie nad wodą pn. „Filmowy przeWODNIK”. Spot ma trwać 30-60 sekund i  mogą brać w nim udział zespoły liczące do 5 osób w wieku do 18 lat pod opieką dorosłego opiekuna. Prace konkursowe można przesyłać na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK” do dnia 10 września 2019 r.

Więcej informacji na temat akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, bieżące wydarzenia, harmonogramy imprez towarzyszących działaniu w całym kraju, porady oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania jej w trakcie trwającego sezonu letniego.

 

kz/na podst. mat. KGP