Sprawdź autokar przed wyjazdem na ferie - Aktualności - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawdź autokar przed wyjazdem na ferie

Data publikacji 14.01.2019

Ferie zimowe w województwie mazowieckim będą trwały od 28 stycznia do 10 lutego. To czas odpoczynku dzieci i młodzieży od obowiązków szkolnych. Wiąże się często z wyjazdami indywidualnymi i zorganizowanymi do odległych miejscowości. Jak co roku policjanci grodziskiej "drogówki" będą kontrolowali autokary, wiozące dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Stały punkt kontroli w powiecie grodziskim znajduje się przy ul. Chełmońskiego 33 w Grodzisku Maz. Jednocześnie na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić, czy autokar, którym planowana jest podróż, posiada aktualne badania techniczne i OC.

Wkrótce na terenie województwa mazowieckiego rozpoczną się ferie zimowe, a wraz z nimi czas wyjazdów autokarami na zimowiska. Aby usprawnić przeprowadzanie kontroli autokarów oraz umożliwić wszystkim zainteresowanym skorzystanie z tej możliwości, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. przypomina o działalności stałego powiatowego punktu kontrolnego przy ul. Chełmońskiego 33 (przy bazie PKS) w Grodzisku Maz. Kontrole przeprowadzane będą w godz. 6.00-22.00 po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Można go dokonać osobiście poprzez złożenie pisma skierowanego do Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. ul. Bartniaka 19 lub drogą telefoniczną pod nr 22 60 42 295, faxem (pod tym samym numerem) lub e-mailem pod adres: komendant.grodzisk-maz@ksp.policja.gov.pl.

Aby zapewnić bezpieczny dojazd i powrót do miejsc wypoczynku, policjanci skontrolują zarówno stan techniczny pojazdu, jak i w uzasadnionych przypadkach, dokonają sprawdzenia stanu trzeźwości kierujących. Każdy kierowca otrzyma kopię protokołu kontroli na potwierdzenie, że takowa się odbyła. W razie stwierdzenia nieprawidłowości policjanci podejmą działania przewidziane przepisami prawa wobec przewoźnika. Organizatorzy wyjazdów i rodzice zawsze mogą poprosić kierowców o okazanie protokołu takiej kontroli, aby mieć pewność, że dzieci będą podróżować sprawnym pojazdem, a wiozący je kierowca posiada odpowiednie kwalifikacje.

Jednocześnie na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić, czy autokar, którym planowana jest podróż, posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.

W czasie trwania ferii policjanci ruchu drogowego będą prowadzić działania profilaktyczne i prewencyjne. Będą uświadamiać zagrożenia uczestnikom ruchu drogowego i kontrolować przestrzeganie przepisów. Zwrócą szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów (zarówno autokarów i samochodów). Sprawdzą trzeźwość kierowców i czy nie przekraczają oni dopuszczalnych prędkości. Skontrolują stosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i sposób przewożenia dzieci w pojazdach. W okolicach miejsc wypoczynku najmłodszych sprawdzą, czy kierujący i piesi nie powodują dla siebie zagrożenia.


info: WRD KSP, /kz/