Policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach obronnych - Aktualności - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach obronnych

Data publikacji 12.10.2018

Wczoraj na terenie powiatu grodziskiego zostały przeprowadzone ćwiczenia obronne zarządzone przez Starostę, mające na celu sprawdzenie przyjętych rozwiązań i współdziałania służb w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa. W ćwiczeniach udział wzięli również funkcjonariusze z grodziskiej komendy Policji, którzy odpowiedzialni byli za bezpieczeństwo podczas ewakuacji klientów targowiska i zabezpieczenie miejsca podłożenia ładunku wybuchowego.

Funkcjonariusze z grodziskiej komendy Policji uczestniczyli wczoraj w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych prowadzonych na terenie miasta. Działania te odbywały się w ramach ćwiczeń obronnych zarządzonych przez Starostę. Mają one na celu doskonalenie praktycznych działań ratowniczych oraz współdziałania służb w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń o 9.30 na terenie targowiska miejskiego miał zostać znaleziony samochód z podłożonym ładunkiem wybuchowym. W trakcie ewakuacji osób będących w zagrożonym miejscu kobieta traci przytomność. Po neutralizacji podejrzanej paczki dochodzi do pożaru samochodu. Do zabezpieczenia terenu, udzielenia pomocy medycznej, gaszenia pożaru i zapewnienia bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom wezwane zostały wszystkie możliwe służby. Współpraca Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Straży Miejskich z Grodziska Maz. i Milanówka przebiegała sprawnie i zagrożenie zostało szybko i skutecznie zażegnane.

Na zakończenie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się podsumowanie przeprowadzonych ćwiczeń. Starosta pozytywnie ocenił organizację i przygotowanie służb do tego typu działań.

 

kz

  • Powiatowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Powiatowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Powiatowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Powiatowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Powiatowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Powiatowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe