„Działania SMOG” - Aktualności - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Działania SMOG”

Data publikacji 26.01.2018

Wczoraj policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzili na terenie powiatu ogólnopolskie działania „SMOG”. Głównym celem, działań było ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym pojazdów a w szczególności eliminowanie z ruchu samochodów, których zły stan techniczny powodował zwiększoną emisję spalin do atmosfery. Policjanci sprawdzali, również działanie innych układów pojazdu.

Wczoraj na terenie powiatu grodziskiego przeprowadzone zostały działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „SMOG”. Celem tych działań było  eliminowanie pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób  wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego - co mogło wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery.

Policjanci grodziskiej komendy podczas działań „SMOG” sprawdzali, czy układ wydechowy pojazdów nie powoduje nadmiernego zadymienia, sprawdzali także sprawność układów: kierowniczego, hamulcowego oraz zawieszenia. Funkcjonariusze sprawdzali, czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Kierujący, których pojazdy nie spełnią wymogów określonych przepisami prawa, muszą się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego. Zwrot takiego dokumentu nastąpi dopiero po usunięciu usterki. Podczas tych działań na terenie powiatu grodziskiego policjanci wykonali 63 kontrole pojazdów, podczas których zatrzymali 4 dowody rejestracyjne.

Pamiętajmy!

Warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd oraz niezbędne jego wyposażenie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

sj