Przypominamy dzieciom zasady bezpieczeństwa - Aktualności - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy dzieciom zasady bezpieczeństwa

Data publikacji 26.01.2018

W ramach działań „Bezpieczne Ferie” policjant grodziskiej komendy przeprowadził spotkanie profilaktyczne z dziećmi w Bibliotece Publicznej na ul. Wastfala w Grodzisku Mazowieckim. Uczestnicy zajęć zdobywali wiedzę na temat bezpieczeństwa w domu i na ulicy. Oprócz zasad zachowania w różnych miejscach, funkcjonariusz odpowiedział na przygotowane przez nie pytania. Dzieci dowiedziały się także wiele na temat pracy policjantów.

Głównym tematem spotkania z dziećmi było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjant mówił jak należy bezpiecznie poruszać się po ulicach zarówno jako pieszy jak i rowerzysta. Dodatkowym tematem było bezpieczeństwo dzieci przewożonych w samochodach. Uczestnicy dowiedzieli się również co zrobić by samodzielny pobyt w domu był bezpieczny i jak radzić sobie z obcymi osobami. W końcowej części spotkania przedstawiona została praca policjanta, połączona z prezentacją  wyposażenia służbowego. Wszyscy uczestnicy  za aktywny udział w spotkaniu otrzymali na pamiątkę stempel policyjnego Misia Grodzisia.

 

 

 

sj