Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie grodziskim

Data publikacji 03.01.2018

Od 5 października 2016r. na terenie całego kraju funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do tej pory ponad milion użytkowników naniosło na mapę ponad 500 tys. zgłoszeń. Na terenie powiatu grodziskiego na mapie zostały zgłoszone 1883 różne zagrożenia. 1587 zgłoszeń zostało naniesionych w 2017 roku. Największa ich liczba dotyczy nieprawidłowego parkowania i przekraczania dozwolonej prędkości jazdy. Zachęcamy do korzystania z aplikacji i informowania tą drogą policjantów o zagrożeniach, które zmniejszają poczucie bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest nową platformą wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją. Daje ona możliwość dzielenia się spostrzeżeniami w zakresie różnego rodzaju zagrożeń. Na terenie powiatu grodziskiego Mapa Zagrożeń  funkcjonuje od lipca 2016 roku. Do tej pory internauci nanieśli na aplikacji 1883 zgłoszenia. W całym 2017 roku na mapie zostało zgłoszonych 1587 zagrożeń. Każde zgłoszenie było zweryfikowane przez funkcjonariuszy. W 723 przypadkach policjanci potwierdzili istnienie zgłoszonych zagrożeń.

Najwięcej, bo 673 zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. Na drugim miejscu były zgłoszenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości jazdy na drogach- 585 zgłoszeń. Internauci zgłosili także 123 przypadki spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych i 96 miejsc, w których występuje niewłaściwa infrastruktura drogowa. Spośród 25 kategorii zagrożeń, oprócz czterech wymienionych wyżej, na mapie zaznaczonych zostało także 12 innych rodzajów sytuacji, które zmniejszały poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. W każdym przypadku grodziscy policjanci dokładnie sprawdzili naniesione na mapę zagrożenia i tam, gdzie zostały one potwierdzone, podjęli stosowne działania w celu ich wyeliminowania. Wzmożonymi kontrolami zostały objęte m.in. odcinki dróg, na których dochodziło do popełniania wykroczeń, a wobec kierujących stosowane były przewidziane prawem środki karne.

Nadal zachęcamy mieszkańców powiatu grodziskiego do aktywnego korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i informowania Policji za jej pośrednictwem o sytuacjach powodujących zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa. Należy przy tym pamiętać, że nie służy ona do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

Pamiętajmy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nie tylko miejsce do nanoszenia kolejnych zgłoszeń, ale również możliwość zapoznania się z potwierdzonymi zagrożeniami występującymi na określonym obszarze.  Dlatego prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję policjantów.

kz

Pliki do pobrania