Odpowie za znęcanie się nad bliskimi - Aktualności - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowie za znęcanie się nad bliskimi

Policyjny dozór oraz nakaz opuszczenia lokalu to środki zapobiegawcze, które zastosował prokurator wobec Sylwestra G. Mężczyzna został zatrzymany przez milanowskich policjantów po zawiadomieniu o stosowaniu przez niego przemocy, złożonym przez członków rodziny. 25-latek usłyszał zarzut znęcania się nad rodzicami i siostrą. To przestępstwo zagrożone jest karą nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Milanowscy policjanci zostali powiadomieni o przemocy domowej, którą miał stosować 25-latek wobec swoich rodziców i siostry. Funkcjonariusze ustalili, że podczas ostatniej awantury mężczyzna zdewastował wyposażenie domu, w którym mieszka razem z rodziną. Policjanci natychmiast pojechali do miejsca zamieszkania pokrzywdzonych, gdzie zatrzymali Sylwestra G.

Zebrane przez policjantów materiały potwierdziły, że zatrzymany od trzech lat wszczynał awantury po alkoholu, groził rodzicom i siostrze wyrządzeniem krzywdy, wyzywał, szarpał i popychał ich. Mężczyzna uslyszał zarzut fizycznego i psychicznego znęcania  się nad członkami swojej rodziny, Prokurator pozytywnie rozpatrzył wniosek funkcjonariuszy i zdecydował o zastosowaniu wobec 25-latka środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru i nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu.

Przypominamy, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Stosowany jest tutaj najczęściej artykuł 207 kodeksu karnego:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

kz