Odpowie za znęcanie się nad bliskimi - Aktualności - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowie za znęcanie się nad bliskimi

Data publikacji 13.11.2017

Policyjny dozór oraz nakaz opuszczenia lokalu to środki zapobiegawcze, które zastosował prokurator wobec Sylwestra G. Mężczyzna został zatrzymany przez milanowskich policjantów po zawiadomieniu o stosowaniu przez niego przemocy, złożonym przez członków rodziny. 25-latek usłyszał zarzut znęcania się nad rodzicami i siostrą. To przestępstwo zagrożone jest karą nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Milanowscy policjanci zostali powiadomieni o przemocy domowej, którą miał stosować 25-latek wobec swoich rodziców i siostry. Funkcjonariusze ustalili, że podczas ostatniej awantury mężczyzna zdewastował wyposażenie domu, w którym mieszka razem z rodziną. Policjanci natychmiast pojechali do miejsca zamieszkania pokrzywdzonych, gdzie zatrzymali Sylwestra G.

Zebrane przez policjantów materiały potwierdziły, że zatrzymany od trzech lat wszczynał awantury po alkoholu, groził rodzicom i siostrze wyrządzeniem krzywdy, wyzywał, szarpał i popychał ich. Mężczyzna uslyszał zarzut fizycznego i psychicznego znęcania  się nad członkami swojej rodziny, Prokurator pozytywnie rozpatrzył wniosek funkcjonariuszy i zdecydował o zastosowaniu wobec 25-latka środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru i nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu.

Przypominamy, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Stosowany jest tutaj najczęściej artykuł 207 kodeksu karnego:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

kz