Policyjna profilaktyka dla licealistów z Podkowy Leśnej - Aktualności - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna profilaktyka dla licealistów z Podkowy Leśnej

Data publikacji 03.11.2017

Odpowiedzialność prawna nieletnich, uzależnienia oraz bezpieczeństwo w sieci, a także zasady zachowań w różnych sytuacjach zagrożeń były tematami spotkania policjanta grodziskiej komendy z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Podkowie Leśnej. Funkcjonariusz przestrzegał młodzież przed łamaniem prawa i przedstawiał przepisy obowiązujące osoby w tej grupie wiekowej.

Odpowiedzialność prawna  nieletnich i cyberprzestępczość to tematy, które policjanci często poruszają na spotkaniach z młodzieżą. Podczas zajęć z uczniami dwóch klas  podkowiańskiego liceum, policyjny profilaktyk omówił zagadnienia związane z bezprawnymi zachowaniami, które podlegają karalności. Szczególną uwagę zwrócił na uzależnienia od narkotyków i wskazał przepisy prawne, które dotyczą  tych niebezpiecznych substancji.   

Kolejnym tematem  spotkań były zagrożenia w internecie. Policjant starał się uczulić młodzież na działanie w sieci cyberprzestępców. Podawał przykłady przestępstw w Internecie i sytuacji, w których umieszczane tam informacje mogą być wykorzystane w złych celach. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważna w codziennym życiu jest przezorność i ograniczone zaufanie do osób poznanych w sieci. Funkcjonariusz zwrócił także uwagę na zagrożenie handlu ludźmi.

Na podstawie filmów profilaktycznych policjant przedstawił także uczestnikom spotkań zasady prawidłowych zachowań w czasie nieprzewidzianych sytuacji w szkole. Omówił procedury dotyczące wystąpienia pożaru lub ataku terrorystycznego.  

 

 kz