Dbamy o bezpieczeństwo seniorów - Aktualności - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dbamy o bezpieczeństwo seniorów

Data publikacji 12.09.2017

Policjant z grodziskiej komendy spotkał się z seniorami w Dziennym Domu Opieki Medycznej. Podczas rozmowy funkcjonariusz przestrzegał przed oszustwami na tzw. wnuczka, policjanta lub funkcjonariusza CBŚP i apelował o ostrożność podczas rozmów telefonicznych z nieznanymi osobami i nie przekazywanie im żadnych pieniędzy. Podczas spotkania uczestnicy przypominali sobie także zasady bezpiecznych zachowań na drogach, szczególnie jako piesi i rowerzyści.

Rozmowa seniorów z  policjantem była jednym z elementów projektu realizowanego przez grodziski szpital. Funkcjonariusz spotkał się z uczestnikami projektu w Dziennym Domu Opieki Medycznej. Na podstawie filmu profilaktycznego oraz przykładów z terenu powiatu grodziskiego i całego kraju funkcjonariusz przekazywał informacje o metodach, które wykorzystywane są przez przestępców wobec osób starszych po to, aby wyłudzić od nich pieniądze. Policjant podpowiadał jak ustrzec się przed oszustami podającymi się za członka rodziny, policjanta lub funkcjonariusza CBŚP.  Przypominał dwie najważniejsze w tym zakresie zasady:

  1. Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji.
  2. Policja nigdy nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu (np. koszu na śmieci)!

Innym tematem spotkania było bezpieczeństwo na drogach. Policjant przypominał uczestnikom zasady prawidłowych zachowań, szcególnie jako piesi i rowerzyści i wskazywał najczęściej popełniane błędy. Funkcjonariusz zaapelował o ostrożność podczas każdej podróży i zwracanie uwagi na innych uczestników ruchu drogowego.

 

kz