O bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni - Aktualności - KPP w Grodzisku Mazowieckim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

Data publikacji 10.04.2017

Zagrożenia związane z niewłaściwym używaniem internetu oraz konsekwencje cyberprzemocy były tematem spotkań policyjnego profilaktyka z grodziskiej komendy z uczniami Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie. Podczas rozmów z młodzieżą funkcjonariusz omówił przykłady negatywnych zachowań w sieci. Szczególną uwagę zwracał na sposoby unikania zagrożeń, jakie niesie ze sobą przemoc psychiczna wobec rówieśników, a także nadmierne obdarzanie zaufaniem osób poznanych w wirtualnym świecie.

W ramach działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie  odbyły się spotkania policjanta z grodziskiej komendy z uczniami dwóch klas. Policyjne prelekcje  dotyczyły zagrożeń związanych z niewłaściwym używaniem  internetu oraz konsekwencji cyberprzemocy. Z prezentowanego podczas spotkań filmu, uczniowie dowiedzieli się jakie sytuacje i zachowania mogą prowadzić do przemocy psychicznej i krzywdzenia rówieśników. Policyjny profilaktyk zachęcał uczestników do nawiązywania pozytywnych relacji w czasie realnych spotkań w szkole i poza nią, a nie uciekania w świat wirtualny, który często jest zniekształcony i wskazuje błędne rozwiązania.  

Zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego korzystania z internetu  jest ważnym elementem policyjnej profilaktyki. Mamy nadzieję, że ostrzeżenia w tym zakresie spowodują refleksję uczniów podczas każdego działania w cyberprzestrzeni.

kz