Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoś zagrożenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 11.01.2017

Od 5 października 2016r. na terenie całego kraju funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest ona nową platformą wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją i daje możliwość dzielenia się spostrzeżeniami w zakresie różnego rodzaju zagrożeń. W tym czasie na terenie powiatu grodziskiego na mapie zostało naniesionych prawie 300 zgłoszeń.

Okres pilotażu, który odbywał się na terenie trzech garnizonów Policji (stołecznego, podlaskiego i pomorskiego) pokazał duże zainteresowanie społeczne zaproponowanym rozwiązaniem. Przez okres funkcjonowania mapy odnotowanych zostało 1 400 000 odsłon aplikacji. Ponad 480 tys. użytkowników naniosło 150 tys. różnego rodzaju zagrożeń, z których każde spotkało się z odpowiednią reakcją Policji.

Spośród 25 kategorii zagrożeń dostępnych na mapie, ponad 24% naniesionych zagrożeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych (36 272). 33 571, co stanowi ponad 22%, to zagrożenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości, a 32 879 (blisko 22%) zagrożeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Dużą „popularnością” cieszą się również inne kategorie jak np.: używanie środków odurzających, zła organizacja ruchu drogowego, niewłaściwa infrastruktura drogowa, akty wandalizmu, czy miejsca grupowania się małoletnich.

Na terenie powiatu grodziskiego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od lipca 2016 roku. W tym czasie internauci nanieśli na aplikacji 298 zgłoszeń. Najwięcej, bo 162 z nich dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości jazdy na drogach. Na drugim miejscu były zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego parkowania- 42 , a na trzecim- spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych- 31. Spośród 25 kategorii zagrożeń na weryfikowanej przez grodziskich policjantów mapie, oprócz wymienionych wyżej, zaznaczonych zostało także 13 innych rodzajów pojedynczych sytuacji, które zmniejszały poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Każde zgłoszenie było sprawdzone i zweryfikowane przez funkcjonariuszy. W 65 przypadkach policjanci potwierdzili istnienie zgłoszonych zagrożeń i podjęli stosowne działania w celu ich wyeliminowania. Wzmożonymi kontrolami zostały objęte m.in. odcinki dróg, na których dochodziło do popełniania wykroczeń, a wobec kierujących stosowane były przewidziane prawem środki karne.

Nadal zachęcamy mieszkańców powiatu grodziskiego do aktywnego korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i informowania Policji za jej pośrednictwem o sytuacjach powodujących zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa. Należy przy tym pamiętać, że nie służy ona do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

Pamiętajmy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nie tylko miejsce do nanoszenia kolejnych zgłoszeń, ale również możliwość zapoznania się z potwierdzonymi zagrożeniami występującymi na określonym obszarze.  Dlatego prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję policjantów.

kz