Aktualności

Zgłoś zagrożenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

We wszystkich garnizonach Policji na terenie całego kraju została wdrożona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jej testowa wersja działała od lipca w trzech województwach, m.in. w garnizonie stołecznym. Mapy zostały stworzone jako narzędzia do identyfikacji zagrożeń na danym terenie oraz współdziałania instytucji, służb i samych obywateli w celu ich eliminowania. Zachęcamy mieszkańców powiatu grodziskiego do aktywnego i odpowiedzialnego korzystania z Mapy.

 Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Aplikacja zawierająca mapę, na którą można nanieść informację o wybranym z katalogu zagrożeniu, dostępna jest na stronach internetowych jednostek Policji.

Przypominamy, że aplikacja nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Zachęcamy mieszkańców powiatu grodziskiego do aktywnego korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i informowania Policji za jej pośrednictwem o sytuacjach powodujących zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa. Prosimy jedocześnie o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję policjantów.

wejście do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

 kz

 

Ładowanie odtwarzacza...